Regulament tabără de schi

Înscriere
Formalitățile de înscriere cuprind următorii pași:
1. Se completează de către părintele copilului formularul de înscriere de pe siteul www.tabaraschi.ro
2. Se achită taxa de participare integral sau jumătate în momentul înscrierii de pe site cu card bancar, sau prin virament bancar în contul Asociației Forcamp cu sediul în Tîrgu-Mures, str. Köteles Sámuel, nr. 11, banca Garanti Bank, cont: RO90UGBI0000412009578RON, CIF: 34278703, sau la punctual de lucru al asociației, de pe strada Târgului, nr. 1, Tg-Mureș. Taxa de chirie al echipamentului de schi si taxa de transport pe telecablu le vom primi ulterior la plecarea din gara Tg-Mureș, sau la sosire în Toplița.
3. În cazul neachitării avansului in termenul mai sus menționat rezervarea se anulează si veți fi contactat telefonic sau prin email.
4. Despre detaliile de plecare, echipament, împachetare veți fi anunțat cu 5 zile înainte de începutul taberei.
5. Avansul de 50% achitat în momentul înscrierii nu se restitute, indifferent de cauzele renunțării la tabără. Nu acceptăm scrisori medicale, adeverințe de la medicul de familie sau medicul specialist.
6. Dacă se achită prețul integral al taberei (100%), Asociația Forcamp restitue 50% din plată în cazul în care se renunță cu 7 sau mai multe zile calendaristice înainte de a începe tabăra.
7. Indiferent de cauze, dacă părintele scoate copilul din tabără, nu se restitue banii.
8. Pe perioada taberei copii sunt supravegheați și instruiți de 3-4 instructori, profesori.
Condiția de zăpadă
Pârtia de schi din Toplița în fiecare an a asigurat zăpadă artificială în lipsa zăpezii. În cazul în care, în ziua plecării în tabără, pârtia de schi este închisă, vom returna suma achitată.
Echipament
Copilul trebuie să aibă la el haine necesare pentru perioada taberei: haine de schimb, haine groase, păpuci, costum de schi, haine adecvate sub costum de schi, cagulă, ochelari de schi, lanternă, costum de baie, prosop, dulciuri. Încărcarea suplimentară a echipamentul cerut în tabere, nu face altceva decât să îngreuneze deplasarea copilului Dvs, implicit a grupului din care face parte.
Pornirea în tabără
Transortul copiilor este asigurat cu trenul din Tîrgu-Mures, în cazul altor localități transportul trebuie asigurat de către părinți. Trenul pornește din Gara Mare CFR, Tîrgu-Mures. Copiii trebuie să aibă la ei carnetul de elev ștampilat pentru anul curent care conține și CNP-ul. Pe tot parcursul deplasării trenului copii vor fi supravegheați de către personalul nostru. Ora de plecare va fi anunțată prin e-mail, înaintea taberei cu câteva zile.
Documente necesare
Adeverință medicală că este sănătos și apt pentru efort fizic (de la medicul de familie).
Telefoane mobile
Copiii nu au voie să folosească telefoane mobile în timpul activităților zilnice din tabără. Telefoanele se strâng, seara le vor primi pentru a putea comunica cu Dvs. Strângerea acestora reduce considerabil riscul de pierdere, furt sau deteriorare a telefoanelor. Utilizarea telefoanelor în timpul activităților, scade atenția copiilor. În același regim se numără și MP3 Player-ele sau alte dispozitive de ascultat muzica cât si tablete, laptopuri. Numărul telefonului de serviciu al taberei va fi comunicat ulterior prin email.
Dulciuri
Dulciurile de la copii se strâng și vor mânca împreună la momentul potrivit, astfel o să aibă poftă de mâncare la orele de masă.
Medicamente
În situația când copilul dvs este sub tratament pe perioada taberei, medicamentele se predau directorului de tabără, iar tratamentul va fi administrat conform prescripției medicului. Ele vor fi administrate după caz sau returnate la finalul taberei evitând astfel consumul necontrolat. Tabăra are o trusă de prim ajutor care acoperă situațiile ce pot apărea și pot fi gestionate de echipa noastră. Pentru situații mai grave se apelează la salvamont sau după caz la un medic. În cazul alergiilor vă rugăm să precizați, dacă aveți cunoștință, natura lor și tratamentul impus de medic. Dacă copilul dvs nu se află întruna din cazurile enumerate mai sus, vă rugăm sa nu trimiteți nici un fel de medicament.
Foto
În taberele organizate de noi, vor fi făcute fotografii si materiale filmate cu copiii din tabără, care vor fi folosite, fără scop comercial, pe siteul de internet a taberei, sau pe facebook si pentru promovarea imaginii firmei.
Excluderea din tabără
După începerea taberei, dacă copilul Dvs consumă alcool, țigări sau droguri, absentează sau refuză să participe la activități fără motive întemeiate, fură, are accese de violență sau rasism, nu respectă regulile de conduită, directorul de tabără sau organizatorii sunt îndreptățiți să solicite ca în cel mai scurt timp să retrageti copilul din tabără fără posibilitatea de a recupera plata serviciilor. Vă asigurăm ca echipa TABĂRĂ SCHI va face tot posibilul ca toți copiii să beneficieze de un regim uniform.
Daune
În cazul în care copilul dvs, din neatenție sau din rea voință produce daune în interiorul locației taberei, echipamentelor din tabără sau terțelor persoane, părinții sau tutorele legal vor fi obligați să suporte daunele aferente.
PRELUCRAREA DATELOR
Asociația Forcamp, persoană juridică română cu sediul în localitatea Târgu Mureș, Str. Köteles Sámuel, nr. 11, județ Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului, cod fiscal 34278703, în calitatea de prestator servicii, având în vedere prevederile din Legea 129/2018 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aduce la cunoștință următoarele:
1. Informațiile oferite de dumneavoastră ce conțin date de identificare și cu caracter personal vor fi folosite în scopul întocmirii documentelor, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale.
2. Acestea nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului în condițiile legii.
3. Stocarea datelor se va face pe perioadă nedeterminată
Întoarcere
Copii care au venit în tabără cu trenul, vor pleca acasă din Toplița cu trenul însoțiți de organizatori. După ceilalți copii trebuie să vină părinți la locul taberei, Cabana Farkas. Ora de plecare va fi comunicată ulterior prin email.

Subsemnatul, părintele/tutorele participantului am luat la cunoștință de regulile generale de participare în taberele organizate de Asociația Forcamp, și sunt de acord cu clauzele contractuale stabilite de comun acord. Autorizez personalul de tabără să ia toate măsurile necesare pentru acordarea asistenței medicale în caz de urgență, în funcție de starea participantului. În caz de înscriere online bifând rubrica (Am citit și sunt de acord cu regulile taberei) prezentul contract se considera semnat și acceptat de ambele părți.
contact@tabaraschi.ro